من اومدم

  • ۰۰:۲۹

سلام گلای تو خونه🌸

ارمی های نمونه🌷

چطورین؟؟؟

بیایین بحرفیم💜

من با این وضع که دارم میمیرم از سرما خوردگی اومدم پیشتون💜

حالا کسی هس با نه

  • ۲۰۶
** RBE **

چلا سرما خوردییییییی؟

"bahareh tt":
سلام بابا بزرگ
چطوری
مگه هوای اردبیل معلومه چن روز پیش داشتیم از سرما میمردیم
—••÷[Iռƈօռֆƈɨɛռȶɛ ֆօʟɛɨʟ ]÷••—

برو دکتر تا با ماهیتابه نزدمتتتت

"bahareh tt":
مامان مگه نمیدونی بیمارستان پر از ویروسه

حالا بگذریم
تو چطوری
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

اوخی چرا مریض شدی

"bahareh tt":
سلام
چطوری
اخه اردبیل هواش چن روز پیش خیلی سرد بود برا همون مریض شدم
—••÷[Iռƈօռֆƈɨɛռȶɛ ֆօʟɛɨʟ ]÷••—

بیمارستان نه یه مطب برو

بددددد 

بددددددددد

افتضاااااااح 😭💔

"bahareh tt":
خو مطبم مث بیمارستان چون وضیعت اردبیل داره قرمزم رد میکنه مامان دومم میترسه ببره منو دکتر

چرااااااااااا
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

سلام 

بدک نیستم

اهان ایشالا زود تر خوب شی^^

"bahareh tt":
انشالله
چه خبر
چی کارا میکنی
Piece Of Skyy ... !

هی !

 

دوس داری بابا صدام کنی یا دایی ؟!

"bahareh tt":
خو من بابا دارم دایی بهتره
چرا یهو پرسیدی
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

هیچی بدبختی

کاری نمیکنم از صبح دارم نقشه قتل ایسارو میکشم(ایسا خودمون ها)

"bahareh tt":
اه یه بار نشد تو بگی همه چی خوبه
چرا مگه چی کار کرده باباییم
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

اخه هیچی خوب نی

بابای تو نه ایسا دوست چسخلم

"bahareh tt":
...
اها دوستت چی کار کرده
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

هی سه نقطه بزار خو

اصلا نپرس که ریده تو امروزممممممممممممممممممممممممممم

میخوام ببینم با اره برقی یا با تبر یا با طناب بکشمش

"bahareh tt":
باشه حتما میزارم
وای چه ترسناک شدی
اها الان یادم افتاد همون دوستت که وبتو دادی بهش بیچاره دوستت
نمیخوام به حال دوستت فک کنم😥
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

-_-

هومممممممم شایدم خفش کنم

یا اعضای بدنشو قطع کنم

هوممممممم شایدم با گلدون

یا تفنگ اره با مسلسل میبندمش به رگبار

"bahareh tt":
وای داری ترسناکتر میشیا مگه چی کار کرده بیچاره
بارانا میتونم بگم که تو یه ظالم به تمام معنایی
—••÷[Iռƈօռֆƈɨɛռȶɛ ֆօʟɛɨʟ ]÷••—

بیچاره اون بخ‌بخی که دوست بارانا بشه -----_------

"bahareh tt":
اره ببین به چیا فک میکنه

💜BTS💜 ❤My🎶Heart

هومممممممم اتیش زدنم فکر خوبه ها

اهان میندازمش تو چرخ گوشت

اره همینه من برم بکشمش میام کاری نداری

"bahareh tt":
باشه یه راحلی برات پیدا کردم برو تو گوگل سرچ کن برات میاره
نه کاری ندارم برو
وای به حال دوست بیچاره بیچارت
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

هلیا شه تو راجب من چی فکر کردی من کسیم که جونمو برای رفیقام میدم اما اگه چیزی ازشون ببینم که نباید به نظرم مرگ حقشونه

"bahareh tt":
هلیاااا
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

کشتمش دیگه برای مراسم ختمش بیا

"bahareh tt":
واااا قاتل
دیگه شک دارم بهت بارانا
—••÷[Iռƈօռֆƈɨɛռȶɛ ֆօʟɛɨʟ ]÷••—

هلیا شه؟! رسمی شدی ://

خو ب من چ خودت قاتل میشی --_--

"bahareh tt":
قاتل شد دیرر اومدی
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

هومممممممممممممممممممممم

نکشتمش ولی دنده هاشو خورد کردم

"bahareh tt":
چی بگم بهت اخه
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

-_-

امروز اعصابمو پریودی کرد

بزغاله

"bahareh tt":
میگم چی شده نمیگی خو چی بگم

بیچاررو اینجا هم فحش بارون کردی

💜BTS💜 ❤My🎶Heart

هوم اخه اگه بگم دوباره اعصابم تشدید میشه میرم میکشمش

گوسفند نفهم

"bahareh tt":
باشه نگو نمیخوام اعصابت خراب شه

دیگه کم کم فک میکنم به من میگیا😂

راستی بارانا بگم دختر داییم بیاد باهاش بحرفی
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

نه به تو نمیگم به اون وزغ چاق میگم

بوگو بوگو

"bahareh tt":
بسه دیگه فحش نده بیچارست

الان میگم
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

60660606666060660606606060606060606066060666264812545632563252544444444444444444444444444444444444444444444222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

ایسا ......

هوف امدی

"bahareh tt":
الان میاد
النا

سلام من امدمممم

"bahareh tt":
سلام چطوری


بارانا اومداااااا
النا

چ خبرا ؟؟؟؟

"bahareh tt":
سلامتی خبر ها رو باید از تو پرسید
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

سلام و علیک

خوش امدییییییییییی

خبری نی والا من زدم دوستمو ناقص کردم^^

"bahareh tt":
النااااااااااا
وای کماله داشت دوستشو میکشت
النا

خوبم خیلی خوبم . اره والا هیچی نیس بی کار . ادم خسته شد دیگه 😫

"bahareh tt":
بارانا
النا

چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟

"bahareh tt":
بارانا جوابشو بده حالا
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

خوب کردم تازه نکشتمش شانس اوردهههههههههههههههههههههههه

"bahareh tt":
النا
النا

حوصله ام سر رفته خیلی . ی کاری کنیمممم؟

"bahareh tt":
چی کار بگو بکنیم
النا

چی شده  بارانا؟؟؟😂

"bahareh tt":
دیگه نپرس
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

هومممممممممممممممممم به این خاطر کهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

نمیگم افا دوباره برم بکشمشششششششششششششششششششششششششش

 

"bahareh tt":
باشه نگو نرواااا
النا

نمیدونم من میگم جرعت حقیقت شما چی؟؟؟پایه این ؟؟؟

"bahareh tt":
؟؟؟
من که مث همیشه پایم
النا

چی شده مگه ؟ ^_^

"bahareh tt":
من اگه میدونستم میگفتم
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

هوممممممممممممممممممممممم فردا ارپیچیم میرسه میکشمش

"bahareh tt":
یه بار بکشش راحت شو
النا

تو چی میگی بارانا؟؟؟؟

"bahareh tt":
بارانا بازی میکنی یا نه
اینم بگم ج چیزای ... نمیگیمااا

النا

بازی میکنی ؟؟؟یا میخوای دوستتو بکشی😅 

"bahareh tt":
بازی میکنه
من اول میپرسم از تو ج ح
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

بازیییییییی باوشه منم هستم

عاره میکشمش خودمو راحت میکنم

"bahareh tt":
باوشه حالا یکیتون از هم بپرسید کنارش اسمشم بزارید کاتی نشه
النا

کی از همه بزرگتره ؟؟ من ؟؟؟

"bahareh tt":
تو تو تو
النا

باشه پس من شروع میکنم .

از بارانا میپرسم اول : ج یاح؟؟؟؟؟

"bahareh tt":
بارانا
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

؟_؟

"bahareh tt":
بگو ج ح النا از تو میپرسه
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

ح

"bahareh tt":
کماله
النا

جرعت یا حقیقت ؟؟؟

"bahareh tt":
بارانا جواب داد بپرس
النا

پر تکرای ترین نصیحتی شنیدی چی بوده ؟؟؟

"bahareh tt":
بارانا
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

بتمرگ سرجات-_-

"bahareh tt":
اهاااا
تو از کماله بپرس
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

ج ح

"bahareh tt":
کماله
النا

ح

"bahareh tt":
بارانا
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

وحشتناک ترین تجربت چی بود

"bahareh tt":
کماله
از منم بپرسین ح
النا

ی بار انگشت شستم مونده بود لای آسانسور 

"bahareh tt":
ح بپرس
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

واییییییییییییییییییییییی چه وحشتناک0_0

 

"bahareh tt":
کمالههههههههه
النا

هیجان انگیز ترین کاری که کرده چی بود بهار؟

"bahareh tt":
تقلب کردن
ج ح
النا

ح بپرس 

"bahareh tt":
بزرگترین دروغت به من چیه
النا

بزرگ نیس. یعنی تقریبا بهت دروغ بزرگی نگفتم ولی کوچیک؛ من در مورد اون پسره که منتظر من میموند دروغ گفتم منتظرم نمیموند نگام میکرد همین 

"bahareh tt":
خیلی .... هستی چرا مگه درستشو میگفتی چی میشد

فک کنم بارانا رفت
ح بپرس
النا

بارانا: ج یا ح؟؟؟؟؟؟

"bahareh tt":
بارانا رفتیییییییییییی
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

ح

"bahareh tt":
کجایی تو
کمالههههههههههه
النا

بزرگ ترین دروغت به من چیع ؟؟؟؟

"bahareh tt":
تا حالا من دروغ خاصی به تو نگفتم
اگه یادت بیاد تو دعوای منو تو یه چیزی به تو گفتم اون دروغ بود همین
ج ح
النا

اینم سوال بارانا : تا حالا چندتا رل داشتی ؟؟؟

"bahareh tt":
بارانا راستشو بگواااا
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

هوممممممممم 4-5 تا

اینجا بودم

"bahareh tt":
ساکتییی
جواب بده
النا

اولی سوال بهاره ودومی سوال برانا جواب بدین رو راست 😁

"bahareh tt":
من جواب دادم که
النا

بهار بپرس ح 

"bahareh tt":
کاری کردی که ازش پشیمونی
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

گفتم که

"bahareh tt":
توام از کماله بپرس
النا

بارانا چ خبره ؟؟؟😂

"bahareh tt":
بارانا اینجوریه😂😂😂
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

خخخخخخ خو چه کنم ایح من درخواست زیاد دارم

"bahareh tt":
معلومه
النا

سقف ریخت بابا 😀

"bahareh tt":
بارانا😂😂
النا

بهار کجایی تو؟؟؟

"bahareh tt":
بابا اومدم که اتاقم اینترنت پرید کلا 
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

هومممممممممم کماله جون تا حالا چند بار بد ریدی توی یه جمع خشک

"bahareh tt":
کماله
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

-_-

"bahareh tt":
ح ازم بپرس
النا

هیچ بار ^_^

"bahareh tt":
برا منم جواب بده
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

بهاره تاحالا شده کاری کنی که به غلط کردن بیافتی(اون کار چی بود)

"bahareh tt":
اره یه بار کل مدارک مهم مث شناسنامه سند اینارو تو فر سوزوندم
ج ح
النا

چی پرسیدی که؟؟؟

"bahareh tt":
برو پایین میبینی
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

ح

"bahareh tt":
بزرگترین اشتباهت چیه

راستی بارانا از تو چیزایی شنیدم بیا خصوصی بهت بگم
النا

آینازو میگی ؟؟؟

"bahareh tt":
نه کلی پرسیدم کاری کردی که ازش پشیمونی
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

به دنیا اومدنم

"bahareh tt":
باز این دهن مبارکشو باز کرد 
اومدی
النا

اره گفتم که پشیمونم که یکی دوبار تابلوع نگا کردم بهش 

"bahareh tt":
خخخخ
ح بپرس
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

کوفت گرفته خو راست میگم

"bahareh tt":
حتما راست میگی 
ح بپرس
النا

خیلی حرف سنگینی زدی بارانا ×_×

"bahareh tt":
همیشه انرژی منفی میده به ادم با این حرف زدنش
النا

بهار: بزرگ ترین دروغی که به عمه گفتی ؟؟؟؟؟؟

"bahareh tt":
چه سوال های بدی میپرسی اینکه دوست ندارم
النا

انژری منفی میده اره ولی راستم میگه خب :(

"bahareh tt":
نه اصلا راستشو نمیگه
مگه گناه اونه که به دنیا اومده


النا

باشه خانم روان پزشک ی سوال دیگه چه چیزی بشه حسودیت میشه ؟؟ کلی پرسیدم 

"bahareh tt":
ممنون
این‌ که کسی که من ازش خوشم میاد از کس دیگه ای خوشش بیاد کلی فرد خاصی نیست
ج ح
النا

ح البته که 

"bahareh tt":
منو به خاطر چه ویژگیم دوس داری
النا

فک کنم بارانا رفت 

"bahareh tt":
نه اینجاست داریم خصوصی حرف میزنیم
النا

چون وقتی دلم پره کنارت آروم میشم بهار :)

"bahareh tt":
♥️♥️♥️♥️ ح بپرس
النا

اهان بحرفین پس 

"bahareh tt":
باشه
النا

تو منو واسع چه ویژگی ام دوس داری ؟؟؟؟

"bahareh tt":
اه بسه دیگه هر چی میپرسم همونو میپرسی عوض کن
النا

راستشو بگو 

"bahareh tt":
🕐🕐
النا

نه دیگه پرسیدم ببخشید 

"bahareh tt":
من جواب نمیدم یکی دیگه بپرس 
من نه سوریشییام اونو سوروشیسان اوزون سوالون یوخدی
النا

ح گفتی جواب میدی 

"bahareh tt":
من نگفتم همون که من میپرسم بپرس
النا

پس حتما منی چوخ استمیسن دای 

"bahareh tt":
اونا ربطی یوخدی اعصابیمی خاراب الدون باشدیانان نه سوریشیام سوریشیسان
النا

باشه ی سوال دیگه بدترین اخلاقت چیه ؟؟؟

"bahareh tt":
تو نمیدونی
اگه به یه چیزی گیر بدم دیگه ول کن نیستم
ج
ح
النا

ح 

"bahareh tt":
از چیه زندگیه من خوشت میاد
النا

گفتم همه بدونن 😂

"bahareh tt":
همه میدونن
اوایلا گفتم
النا

اینکه ی برادر بزرگتر داری . میدونی که من  خیلی دوس دارم ی برادر بزرگتر داشته باشم بهم حس خوبی میده 

"bahareh tt":
خاک تو سرت چی کار داری برادرو
النا

ج یا ح؟؟

"bahareh tt":
ح
النا

ی حس خوبی بهم میده نمیدونم چرا :)

 

"bahareh tt":
عقل نداری برا همون
اینم بگم اگه برادر داشتی حق نداشتی از پنچره بیرونو ببینی یا بیرون برا بازی بری
یا حق رفتن به پشت بوم رو نداشته
چطوره
النا

از چیه من خوشت میاد که توهم میخوای ؟؟؟

 

"bahareh tt":
خانوادگی یا خودت

النا

خیلی تابلویی خدایی 

 

"bahareh tt":
نه بابا اگه تابلو هم باشم کی میدونه
النا

خودم

"bahareh tt":
خو حرفیدن با تو رو دوس دارم حال میده
ج ح
النا

خیلی جواب چرتی دادی خدایی ^_^ 

ح

"bahareh tt":
چی بگم خو

تو خانواده مامانی اینا به کیو از همه بیشتر دوس داره خانوادهی خودتون جداست
فقط باید یکیو بگی
النا

تو رو که حساب نمیکنم تو خودت میدونی .

 

راستش عمه ( مامان تو ) و مامانی 

نمیتونم جدا کنم ببخشید 

"bahareh tt":
ح بپرس
النا

اگه تو ی دره من و باران داریم میفتیم 

کیو میگیری ؟؟؟

"bahareh tt":
خوب معلومه تو رو
النا

ح بپرس 

"bahareh tt":
اگه تو یه جزیره بیوفتیم تو بتونی فقط یکیو انتخاب کنی منو انتخاب میکنی یا وی رو
النا

بهاره احساس میکنم این لحظه رو تو خواب دیدم 

"bahareh tt":
عه
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

-_-

بهاره بیشوررررر منو ندوست؟

"bahareh tt":
چی
چرا باشعورررر

💜BTS💜 ❤My🎶Heart

تو منو ندوست

ندوست

ندوست

ولی من تو دوست

دوست 

دوست

"bahareh tt":
چرا خوببببببببب
bahareh tt

کماله اگه میخوای چیزی بگی بیا برا ناشناس

"bahareh tt":
..
النا

با وی که نمیشه حرف زد زبون همو نمیفهمیم 

البته کع تو رو دیوونه ^_^

"bahareh tt":
یعنی اگه میفمیدی اونو انتخاب میکردی
ح بپرس
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

باهات قهلم

"bahareh tt":
بارانا دیوونم کردی چراااااااااااااا خوووووووووووووووووووو
النا

نه صدات میکردم 

"bahareh tt":
هووممم
النا

متلک مینداختم بهاره 

تورو 

"bahareh tt":
خیلی عوضییی هستیییییی
ح بپرس  دیگه
النا

بهترین لحظه ی زندگیت؟

"bahareh tt":
روزهایی که... پیشم بود
 ج ح
💜BTS💜 ❤My🎶Heart

قهلم باهات بچه بد

من برم بخوابم از بیخوابی دارم میمیرم

"bahareh tt":
چرا اخه

النا

شوخی میکردم بی جنبه 

"bahareh tt":
😐😐
النا

ح

"bahareh tt":
من برم بخوابم یا بازی کنیم
النا

منم خوابم اومد 

شب خوش بهار 😘

"bahareh tt":
شبخوش عزیز
خوب بخوابی
하니예 .이

:"(

خب مراقب باش سرما نخوری

"bahareh tt":
باشه حتما
ꜰɪɢʜᴛᴇʀ 👊ᴛᴋᴅ

خوش اومدی

وبتم خعلی خوب شده :)

"bahareh tt":
ممنون
تو که اصلا وب من نمیام هر وقت میای یه چی مینداری بعد نابود میشی😂
چراااا
ꜰɪɢʜᴛᴇʀ 👊ᴛᴋᴅ

نهههههههههه بابا😂😂

"bahareh tt":
اره بابا😂😂
ꜰɪɢʜᴛᴇʀ 👊ᴛᴋᴅ

خاااا الان چ بگم :/؟

"bahareh tt":
باشه الان نمیخواد چیزی بگی
ولی وقتی پست جدید گذاشتم اولین کسی که نظر میده تو باید باشیاااا😂😂
ꜰɪɢʜᴛᴇʀ 👊ᴛᴋᴅ

امیدوارم😂😪

"bahareh tt":
ببینیم چی میشه
** RBE **

سلوم نوه قشنگم*-*

رید ایت*--* پیلیز*---*

باور کن این متن لبخند رو لبات میاره،روزتو میسازه

هرشب قبل از خواب کسی به تو فکر میکنه

حداقل 15نفر تو این دنیا هستن که عاشقتن

تنها دلیل واسه وقتی که کسی ازت متنفره اینه که اونا میخوان مثل تو باشن

تو این دنیا حداقل دو نفر هستند که برات میمرن

تو برای یک کس به اندازه ی دنیا ارزش داری

کسی که حتی نمیدونی وجود داره عاشقته

موقعی که همیشه بزرگترین اشتباه رو میکنی ی چیز خوب از توش درمیاد

همیشه پیروزی هاتو یادت باشه

حرف های بد دیگران رو فراموش کن

پس اگه عاشق دوستاتی اینو براشون بفرست،از جمله کسی که اینو برات فرستاده♥️♥️♥️♥️

امشب...نیمه شب...عشق واقعیت میفهمه دوست داره..!!♥️♥️♥️♥️

یه چیز خوب برات تا ساعت 12شب اتفاق میفته وساعت 4 بعد از ظهر فردا میتونی هرجا باشی...


واسه بزرگترین شوک زندگیت آماده باشی...♥️♥️♥️♥️

اینو واسه 15 نفر تو15 دقیقه بفرست...♥️♥️♥️♥️

روز یکیو بساز..کمک کن رو صورت کسی لبخند بیاد...به یکی کمک کن..♥️♥️♥️♥️


یادت باشه خیلیا دوست دارن...


دوست...♥️♥️♥️♥️

اینو واسه همه دوستات حتی اگه من یکی از اونام بفرست...♥️♥️♥️♥️

اگه 4 تا پس بگیری خیلیا دوست دارن...
اگه 7تا پس بگیری خیلیا واقعا عاااااشقتن😊

"bahareh tt":
مرسی عزیز


اور کن این متن لبخند رو لبات میاره،روزتو میسازه

هرشب قبل از خواب کسی به تو فکر میکنه

حداقل 15نفر تو این دنیا هستن که عاشقتن

تنها دلیل واسه وقتی که کسی ازت متنفره اینه که اونا میخوان مثل تو باشن

تو این دنیا حداقل دو نفر هستند که برات میمرن

تو برای یک کس به اندازه ی دنیا ارزش داری

کسی که حتی نمیدونی وجود داره عاشقته

موقعی که همیشه بزرگترین اشتباه رو میکنی ی چیز خوب از توش درمیاد

همیشه پیروزی هاتو یادت باشه

حرف های بد دیگران رو فراموش کن

پس اگه عاشق دوستاتی اینو براشون بفرست،از جمله کسی که اینو برات فرستاده♥️♥️♥️♥️

امشب...نیمه شب...عشق واقعیت میفهمه دوست داره..!!♥️♥️♥️♥️

یه چیز خوب برات تا ساعت 12شب اتفاق میفته وساعت 4 بعد از ظهر فردا میتونی هرجا باشی...


واسه بزرگترین شوک زندگیت آماده باشی...♥️♥️♥️♥️

اینو واسه 15 نفر تو15 دقیقه بفرست...♥️♥️♥️♥️

روز یکیو بساز..کمک کن رو صورت کسی لبخند بیاد...به یکی کمک کن..♥️♥️♥️♥️


یادت باشه خیلیا دوست دارن...


دوست...♥️♥️♥️♥️

اینو واسه همه دوستات حتی اگه من یکی از اونام بفرست...♥️♥️♥️♥️

اگه 4 تا پس بگیری خیلیا دوست دارن...ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Laugh at the armies so that
everyone understands that
^^we are stronger than yesterday
Designed By Erfan Powered by Bayan